Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

İş yerindeki fiziki çevre şartları ile çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunlarını en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılmasına, İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

Şantiyelerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Şantiyelerde Özel Güvenlik Hizmetleri

İnşaatlarda kullanılacak çeşitli yapım üretim, depolama, tamir ve bakım tesisleri ile tüm çalışanların gerektiğinde yeme ve yatma ihtiyaçlarını da karşılayacak yapılara şantiye denir.

Güneş Enerji Santrallerinde Özel Güvenlik Hizmetleri

Güneş Enerji Santrallerinde Özel Güvenlik Hizmetleri

Güneş Enerji Santrali, Güneşten gelen sonsuz enerjiyi fotovoltaik modüllerin ve diğer bileşenlerin kurulumu ile elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. 

Terör Konusunda Özel Güvenliğin Durumu

Terör Konusunda Özel Güvenliğin Durumu


Terör, sözlüğe baktığımızda korku salma, yıldırma ve genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü eylem olarak geçmektedir.

Fabrika ve Tesislerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Fabrika ve Tesislerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Fabrikalar, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş olan İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç gereçler vasıtasıyla işlenerek tüketime hazır duruma getirilen sanayi tesislerdir.

Özel Güvenlik Sektöründe Tutulması Zorunlu Evraklar

Özel Güvenlik Sektöründe Tutulması Zorunlu Evraklar

Güvenlik şirketlerinin hizmet verdiği birimlerde tutması zorunlu olan evraklar,

Yakın Koruma Hizmetleri

Yakın Koruma Hizmetleri

Koruma Nedir? Sözlükte Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi, koruma görevlisi olarak geçmektedir. 

Alışveriş Merkezlerinde Özel Güvenlik Hizmeti

Alışveriş Merkezlerinde Özel Güvenlik Hizmeti

Büyük ölçekli binalarda bulunan ticaret merkezlerine Alışveriş Merkezi denilmektedir. Halk arasında kısaca AVM olarak adlandırılmaktadır.

Özel Güvenlik Sektörünün Ülkemizdeki Genel Durumu

Özel Güvenlik Sektörünün Ülkemizdeki Genel Durumu

Ülkemizde özel güvenlik istihdam yaratan ve gelişmeye devam eden, büyük bir sektördür.

Okullarda Özel Güvenlik Hizmetleri

Okullarda Özel Güvenlik Hizmetleri

Okul, Sözlükte, okuyup yazma öğretiminden başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye değin çeşitli derecede toplu öğretimin yapıldığı, verildiği yerler. Olarak açıklanmıştır.

Güvenliğe Dair Bazı Kavramlar

Güvenliğe Dair Bazı Kavramlar

Güvenlik hizmetlerine dair bazı özel kavramlar nelerdir?

Özel Güvenlik Hakkında Genel Bilgi

Özel Güvenlik Hakkında Genel Bilgi

Güvenlik, huzur, refah ve güven duygusunun hissedilmesi ile tehdit ve risklere karşı koruma, koruyabilme yeteneği ve kapasitesidir.

Hastanelerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Hastanelerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Hastaların İlmi usullerle doktor nezaretinde tedavi edildiği işletmelere hastane denilmektedir.