Serbest Bölüm

İş Hayatında Mobbing Son Bulmalıdır.

İş Hayatında Mobbing Son Bulmalıdır.

4857 sayılı yasa ve çalışma hayatına dair diğer kanunlar gereği iş ilişkisi kurmak maksadıyla yapılan sözleşmeye göre işveren veya işveren vekillerinin kendisine vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde iş görme yükümlüğü altına girmiş olan kişilere işçi denir.

Toplum ve Güvenlik

Toplum ve Güvenlik

Toplumların huzur, refah ve güven duygusunu hissedilebilmesi ile tehdit ve risklere karşı korunma, koruyabilme yeteneği ve kapasitesine duyulan en önemli ihtiyaç güvenliktir.

Bilim ve Teknoloji

Bilim ve Teknoloji

İnsanlar üzerinde yaşadığımız dünyanın bir yerlerinde ilimle, bilimle teknolojiyle yılmadan uğraşıyorlar.