Özel Güvenlik Sektöründe Tutulması Zorunlu Evraklar

Özel Güvenlik Sektöründe Tutulması Zorunlu Evraklar

Güvenlik şirketlerinin hizmet verdiği birimlerde tutması zorunlu olan evraklar,

Güvenlik Şirketleri tarafından hizmet sağladığı birimlerde kamunun denetimlerinde 5188 Sayılı Güvenlik Hizmetleri Kanunu, 5510 Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası Kanunu, 4857 İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince zorunlu olarak bulunan evrak, kayıt ve belgelerin bir dosya içersin de güncel olarak tutulması şarttır.

-      Denetime yetkili kamu kurumları:

-      Genel Kolluk (Emniyet ve Jandarma)

-      Çalışma Bakanlığı (İş Müfettişleri)

-      Maliye Bakanlığı (Vergi Müfettişleri)

Özel güvenlik birimlerde (Projelerde) görev alanında olması zorunlu olan dosya 5188 denetim dosyasıdır. Denetim dosyasında bulunması gerekli evrak belge ve kayıtlar:

-      Özel Güvenlik Şirketine Ait Faaliyet İzin Belgesi

-      Hizmet Alan Şirketin Özel Güvenlik İzin Belgesi

-      Hizmet Alan Şirket İle Yapılan Hizmet Sözleşmesi

-      İl Valiliğine Yapılan Hizmete Başlama Bildirim Yazısı

-      Müşteriye Yapılan Hizmete Başlama Bildirim Yazısı

-      Özel Güvenlik Görevlilerinin Kimlik Kartı Fotokopisi

-      Bakanlık Onaylı Kıyafet Katalogu

-      Özel Güvenlik Görevlileriyle Yapılan iş Sözleşmesi

-      Özel Güvenlik Görevlilerinin İl Valiliklerine Yapılan Başlama ve Ayrılış Bildirim Yazıları

-      Geçici Görevlendirmesi/Nakil-Ataması Yapılan Ö.G.G. görev yazıları

-      Ö.G.G. Kimlik Fotokopilerinin Hizmet Alan Şirket Temsilcisine Gönderilme Yazıları

-      Özel Güvenlik Görevlilerinin Mali mesuliyet Sigorta Poliçeleri

-      Koruma ve Güvenlik Planı

-      Özel Güvenlik Silah Taşıma ve Bulundurma Belgeleri (Proje Silahlı İse)

-      Silah Sicil ve Bakım Kartı

-      Genel Kolluk Denetleme Kontrol Formları ve Emirleri

-      Kimyasal Gaz Kullanma Komisyon Kararı

-      Kimyasal Gaz Sarf Kayıtları

Özel güvenlik şirketine dair belge, evrak ve kayıtların bulunduğu dosyalar (Şirket dosyası) Şirket dosyasında bulunması gerekli evraklar:

-      Görev Yeri Özel Talimatı

-      Puantaj ve Puantaj Bildirim Formu

-      Vardiya Çizelgeleri

-      Zimmet Senetleri

-      Kalite Politikası

-      Olay Formları

-      SGK Aylık Sigorta Bildirimleri

-      Şirket ve Müşteri Arasında Yapılan Yazışmalar

-      İSG’ne Yönelik Evraklar

Dosyaların projedeki yönetici tarafından takibi ve güncel tutulması şarttır.

Olası bir denetim sonucunda dosyalarda eksiklik olması durumunda özel güvenlik şirketi idari para cezasıyla cezalandırılabilir.

Related Articles