Güneş Enerji Santrallerinde Özel Güvenlik Hizmetleri

Güneş Enerji Santrallerinde Özel Güvenlik Hizmetleri

Güneş Enerji Santrali, Güneşten gelen sonsuz enerjiyi fotovoltaik modüllerin ve diğer bileşenlerin kurulumu ile elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. 

Güneş enerjisi santralleri hesap makinelerindeki sistemler gibidir fakat büyük ebatlarda güneş pilleri kullanılır.

Özel Güvenlik olarak görevimiz;

Güvenliğe dair her alanda olduğu gibi Güneş Enerji Santrallerinde de risk taşıyan faktörler ile herhangi bir kargaşa oluşturabilecek terör saldırısı, saldırı, sabotaj, gasp, hırsızlık, vb. tehlike arz eden her hangi bir durum söz konusu olduğunda can ve mal kaybını engellemek yada en aza indirmek için tehlikeler ile bu tehlikelerin varlığını önceden tespit edip, oluşabilecek risklerden öncelikle yönetim kademesini bilgilendirip bulunduğumuz alanda can ve mal güvenliğini sağlamak ve sürekli gelişime açık olup, motivasyonumuzu yüksek seviyede tutarak müşterilerimize profesyonel ve yüksek nitelikli, kaliteli, yenilikçi, güler yüzlü, güvenilir ve sonuç odaklı anlayışla çalışmayı hedef alıp, müşterimizin ihtiyaç ve isteklerine uygun çözümler üreterek güvenlik ve koruma görevimizi en üst seviyede yerine getirmektir.

Güneş Enerji Santralleri Kurulum Aşamasında:

-   Güneş enerji santrallerinde kurulum aşamasında güvenlik personeli ihtiyacı örneğin 10 Ö.G.G iken kurulumdan sonra bu sayı 1 personel gündüz 2 personel gece çalışacak şekilde olacaktır.

- Alana kesinlikle mobil kamera sistemleri kurulmalıdır. Sorumlu kişiler tarafından internet üzerinden ve CCTV izleme merkezinden izlenmeli, takip ve kontrolü yapılmalıdır.

- Güneş enerji santrallerinde risk analizi yapılmalı, asla göz ardı edilmemelidir.

-   İş Sağlığı ve İş Güvenliği risklerinde önemli olan aşamalar ise kurulum, devreye alma ve santralin çalışmasıdır.

-  Santralin kurulumu aşamasında, güneş panelleri yuvasına yerleştirildiği anda santralde elektrik üretimi başlar. Santral şebekeye bağlı olmadığı için üretilen elektrik santral içinde durağan şekildedir. Bu durumda santralde çalışanlar için tehlike yaratmaktadır.

- Santralin faaliyete geçmesinin ardından santral genelinde kaçak elektrik akımı olabilir. (300 mA’den fazla akım ve 1000V’a yakın olan gerilim insan vücudu için ölümcüldür.)

- Güneş enerji santrallerinde tesis yapım aşamasında %5 oranında paneller kırılabilir bunun için santralin tamamı havadan duronla izlenmeli, hata kırık var mıdır. Kontrol ettirilmelidir.

Güneş Enerji Santrallerinin Faaliyeti Aşamasında:

Güvenlik hizmeti ciddiye alınması gereken bir iştir. Ciddiyetle yapılmayan ve baştan sağma yapılan bir hizmette kalitesiz olur. Kalite uzmanlık gerektiren bir iştir. Sıradan kişiler beklenen işi de sıradan yaparlar.

 

Güneş Enerji Santralinde görevlendirilecek ekip çok iyi eğitilmeli, ve ekip ruhu oluşturup, birlikte hareket ederek, sorunlarla başa çıkmayı bilmelidir.

Santralin içinde kesinlikle aksatılmadan tüm bölgeleri kapsayacak şekilde devriye hizmeti yürütülmeli, müşteriye oluşan sorun ve arızalar derhal rapor edilmelidir.

Hırsızlık; (Her ne kadar santraller hırsızlığa karşı sigortalı olsa da güvenlik yönünden en önemli sorun hırsızlıktır.)

-   Hırsızlar için altın kural boş ve kameranın olmadığı, çalışmadığı alanlarda olmaktır.

-   Güneş enerji santrallerinde başta kablolar ve elektronik ekipmanlar olmak üzere maddi değeri olan her şey güneş enerji santrallerini hırsızlar için cazibe merkezi haline getirmektedir. 

-   Hırsızlara yönelik önlemler alınmalı geliştirilmelidir. Hırsızlığa yönelik önlemlerin başında özel güvenlik gelmektedir. Her ne kadar otomatik sistemler yapılsa da en etkili koruma yöntemi insanla yapılan korumadır.

-   Güvenliğe dair alınacak önlemleri kapalı devre kamera Sistemleri, tel çitler, aydınlatma, trafo ve santral çevresinde harekete duyarlı sensor vb. olarak sıralanabilir.

-   Söz konusu önlemler alınırken özellikle tel çitlerde hata yapılmadan çekilmelidir. Çünkü tel çit santrali hırsızlığa karşı koruyacağı gibi dışarıdan santrale girebilecek kişileri de elektrik çarpmalarına karşı koruyacaktır. Tel çitin özensiz çekilmesi veya tel çitte açılan bir delik çitleri kullanışsız hale getirebilir.

-   Güneş enerji santrallerinde birçok yerde güvenlik kamerası vardır. Fakat, yine de kör noktalar olacaktır. Mümkün olduğunca kör noktalara kamera taktırılmalı ve görevliler buraları da kesinlikle kontrol etmelidir.

-   Hırsızlar çeşitli yöntemler kullanarak santrale girmek isteyeceklerdir. Gizlice girebilecekleri gibi, teknik personel ya da şirket sorumlusu gibi güvenlik personelini kandırarak santralin içine girmek isteyeceklerdir. Santralde yada dışarıdan destek veren personel ile koordinasyon bu durumu ortadan kaldırılacaktır.

-   Çevrede karanlık nokta kalmayacak şekilde projektörlerle aydınlatma yapılması, can ve mal güvenliği açısından uygun olacaktır. Santral içerisinde ve alanda elektrik kesilmesi durumunda Emergency aydınlatmaların devreye girmesi gerekmektedir.

-   Günümüzde güvenlik sorunu fiziksel bir problem olmaktan çıkıp, siber güvenlik sorunu haline gelmiştir. Kötü niyetli hackerler, güneş enerjisi santralindeki güvenlik açıklarını kullanabilir. Panellerdeki açıklar güneş enerjisi santrallerine ciddi hasar verebilir. Bu tip bir saldırı uzun süreli elektrik kesintilerine neden olabilir. Bu nedenle de Güneş enerji santrallerinde siber güvenlik sistemlerine de azami önem verilmeli özen gösterilmelidir.

Yangın;

-   Santral ve çevresindeki otlar belirli sürelerle temizlenmelidir. Yangına sebep olabilir. Panellere gölge yapabilir.

-   Güneş enerji santrallerinde meydana gelen yangınlar genellikle elektrik yangınlarıdır.

-   Güneş enerji santrallerinde yangına yönelik güvenlik önlemleri muhakkak alınmalıdır. Özellikle trafolarda yangın algılama sistemi bulunmalıdır.

-   Çıkan bir yangında ilk müdahale o anda santralde bulunan personel tarafından yapılacağından portatif yangın söndürme tüpleri tesis genelinde konumlandırılmalıdır.

-   İnvertör bölümlerinde otomatik gazlı söndürme sistemleri konumlandırılmalıdır.

-   Yangına yönelik olarak personelin eğitimleri aksatılmamalıdır. İtfaiye ile koordinasyon sağlanmalıdır.

-   Yangın güvenliği açısından, konvansiyonel bir enerji santrali veya benzer bir yardımcı tesis için, örneğin bir trafo ya da dağıtım merkezi gibi, yapılacak en doğru şey iyi bir planlama ve santral yetkilileri tarafından açık ve net bir şekilde tanımlanmış kılavuz olmadıkça, yüksek gerilimin bulunduğu alanlara/bölgelere kesinlikle girilmemesidir.

Kirletici ve Zararlı Etkenler;

-     Güneş Enerji Santrallerinde paneller pek çok kirletici etkiye maruz kalmakta ve zarar görmektedir. Örneğin kuş, salyangoz, sinek, böcek vb. hayvanlar GES’ne zarar verebilir.

-     Kar ve yağmur suları ve dolu yağması güneş panellerinin tahribatına ve kırılmasına, erozyona ya da heyelana neden olabilir. Belirli sürelerde periyotlar dahilinde yağışlardan sonra paneller kontrol edilmelidir.

-     Hayvan çiftlikleri, deniz gibi alanlara yakın olan santrallerdeki tuz ve amonyak izleri santrale zarar verebilir.

-     Uygun olmayan ekipman ve personel ile yapılan yanlış uygulamalar neticesinde oluşan kırılmalar, mikro çatlaklar ve yanlış kimyasal sonucu oluşan korozyon ve stabilize ve demir yollarından gelen toz ve egzoz gazları santrale zarar verebilir.

-    Güneş panellerinin üst kısımları İlk 5 yıl boyunca, yılda 2 Defa yumuşak solar fırça yada otomatik sistemler ile yıkama yapılmalıdır. 5 yıldan sonra ise yılda en az 4 defa temizlenmelidir, Santral elektrik üretimine geçtiğinde güneş panellerinin temizlenmesi esnasında çalışanlar veya bakım yapan kişiler yüksek akım ve voltaja maruz kalabilirler. Güneş panellerinin temizlenmesi sırasında güvenlik önlemleri çok önemlidir. Temizleme işlemi kesinlikle uzman kişilerce yapılmalıdır.

Saygılarımla .

Ali Aşılı

Related Articles