İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarının Doğuşu ve Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarının Doğuşu ve Gelişimi

İş güvenliğine dair kuralların çoğu, insanoğlunun zaman içerisinde sosyal ihtiyaçlar nedeniyle yerleşik hayata geçmesiyle birlikte oluşmaya başlamıştır. Adına iş güvenliği denilmemişse de iş güvenliğine dair kurallar daima var olmuştur.

Toplum ve Güvenlik

Toplum ve Güvenlik

Toplumların huzur, refah ve güven duygusunu hissedilebilmesi ile tehdit ve risklere karşı korunma, koruyabilme yeteneği ve kapasitesine duyulan en önemli ihtiyaç güvenliktir.

3D Yazıcılar Kötü Amaçlı Kullanılabilir mi?

3D Yazıcılar Kötü Amaçlı Kullanılabilir mi?

3D Yazıcılar, bilgisayar üzerinde tasarlanmış veya 3 boyutlu olarak hazırlanmış modelleri, çeşitli malzemeler kullanarak hızlı bir şekilde, ekstra bir kalıp ya da fikstüre ihtiyaç duymadan üreten cihazlardır.

İş Hayatında Mobbing Son Bulmalıdır.

İş Hayatında Mobbing Son Bulmalıdır.

4857 sayılı yasa ve çalışma hayatına dair diğer kanunlar gereği iş ilişkisi kurmak maksadıyla yapılan sözleşmeye göre işveren veya işveren vekillerinin kendisine vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde iş görme yükümlüğü altına girmiş olan kişilere işçi denir.

Bilim ve Teknoloji

Bilim ve Teknoloji

İnsanlar üzerinde yaşadığımız dünyanın bir yerlerinde ilimle, bilimle teknolojiyle yılmadan uğraşıyorlar.

Özel Dedektiflik

Özel Dedektiflik

Özel dedektif, konunun muhatabı tarafından araştırılması istenilen durumu, en ince detayına kadar araştırıp, gerçekleri bulan, yasal, mali ve kişisel meselelerle ilgili bilgileri analiz eden ve konunun niteliğine göre belli bir ücret karşılığı bu işi meslek edinmiş olan özel araştırmacıdır. 

Terörle Mücadele Hakkında

Terörle Mücadele Hakkında

Terör, sözlüğe baktığımızda korku salma, yıldırma ve genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü yasadışı eylem olarak tanımlanmaktadır. 

Etkinlik Güvenliği

Etkinlik Güvenliği

Ülkemizde Özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği başta olmak üzere, diğer kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde koruma ve güvenlik görevinin icrasını yerine getirirken özel güvenliğe dair kanunların eksikliği ve yetersizliği nedeniyle bir hayli zorlanmaktadırlar.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Savaş ve Özel Operasyonlarda Kullanılması

Özel Güvenlik Görevlilerinin Savaş ve Özel Operasyonlarda Kullanılması

Son dönemde ABD başta olmak üzere artık birçok ülke askeri ve benzeri özel operasyonlarını özel güvenlik şirketlerine yaptırmaktadır.

Güvenlik Risk Danışmanlığı

Güvenlik Risk Danışmanlığı

Risk yönetimi, potansiyel tehlike, tehdit ve risklerin sınıflandırılarak, değerlendirilmesine olanak veren bir ekip çalışması sürecidir.

Güvenlik Sektöründe Kadın Çalışanlar ve Ayrımcılık

Güvenlik Sektöründe Kadın Çalışanlar ve Ayrımcılık

Eşit işe eşit hak ve imkânlar sunmak ve kanunlarla eşitliği desteklemek insan olabilmenin ve insanlığın geleceğini koruyabilmenin en önemli koşuldur.

Güvenlik Sektöründe Beden Dili Kullanımı

Güvenlik Sektöründe Beden Dili Kullanımı

Özel güvenlik sektöründe beden dilini iyi kullanmak mesleki gelişim ve kariyer hedefleri noktasında çok önemlidir. 

Alkollü Mekan Güvenliği

Alkollü Mekan Güvenliği

Her alanda güvenliğe dair alınan önlemler öncelikle insanları, diğer canlıları ve tesisleri tehdit, risk ve tehlikelerden korumak içindir.

Bilişim Suçlarının Çocuklarımıza Etkileri

Bilişim Suçlarının Çocuklarımıza Etkileri

Bilişim suçları, bilgi güvenliğinden operasyon güvenliğine ve bilgisayar sistemlerinin güvenliğine kadar birçok farklı kavramı kapsar. 

Özel Güvenlik Sektöründe Ekip Çalışması

Özel Güvenlik Sektöründe Ekip Çalışması

Ortak menfaatler, değerler çerçevesinde, belirlenmiş sürelerde bir amacın yerine getirilmesi veya bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan gurubuna ekip denilmektedir. 

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”