Terörle Mücadele Hakkında

Terörle Mücadele Hakkında

Terör, sözlüğe baktığımızda korku salma, yıldırma ve genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü yasadışı eylem olarak tanımlanmaktadır. 

Terörizm Neden Var?

     Terörizmin nedenlerini ve neden var olduğunu, insanları terörist olmaya, terör faaliyetleri içinde bulunmaya iten nedenlerin neler olduğunu, insanların yasadışı bir oluşumun içinde bulunmak istemesinin nedenlerinin ne olabileceğini, insanları neyin buna sürüklediğini, neyin teşvik ettiğini belirlemek, anlamak oldukça zordur. Her ne kadarda bazı kaynaklarda insanları terör faaliyetlerinin içinde bulunmaya zorlayan etmenlerin politik, ekonomik ve sosyal nedenler olduğuna işaret edilse de terör faaliyetlerinin çeşitli sosyolojik, psikolojik ve toplumsal nedenleri olabilir. Bazen gençlik ihtirasları uğruna kandırılıp, âşık olunan bir sevgilinin ardından gitmek, bazen benimsenen, ya da benimsenmeyen bir fikir uğruna, bazen de şahsın kendisini özgürlük savaşçısı olarak nitelendirmesi, ya da ülke sistemine karşı olup, tavır koyup, sistemi değiştirmek adına terör faaliyetlerine girişilmiş olunabilir. Ancak bu ve benzeri nedenlerin hiç birisi masum insanların ölmesine, zarar görmesine ya da sakat kalmasına bir bahane olamaz. Terörün insanlara neden zarar verip, şiddet ve baskı yöntemleri kurmak ve benzeri şiddet içeren hareketleri benimsediklerini anlamak adına laboratuar da deneysel yöntemlerle araştırılarak, tespit edilmesi, teröristlerin neden terör faaliyetleri içinde bulunduklarının belirlenmesi için gönüllü olmalarının sağlanması pek mümkün değildir. Ancak teslim olan teröristler konunun incelenip araştırılması ve nedenlerinin açığa kavuşturulması ve bilimsel bir çalışma süreci ile cevapsız kalan soruların ortaya çıkarılması gelecekte bu ve benzeri nedenleri azaltabilmek ya da konuya ilişkin olarak insanlığı korumak için mahkeme kanalıyla özellikle yönlendirilirlerse insanlığın geleceği adına çeşitli çalışmalar yapılabilir. Söz konusu durumun uzaktan incelenmesi, araştırılarak, neden var olduğu konusunda bir sonucuna ulaşmak, şu ya da bu nedenden dolayı terör vardır. Diyebilmek, kesin şu nedenden dolayı kişi intihar bombacısı olmuştur şeklinde bir açıklamada bulunmak bilimsel bir yöntem ve mantıklı bir kanıt ortaya çıkaramayacağı ve çözüm oluşturmayacağı için sonuca ulaşılmamıza olanak vermeyecektir.

Nasıl Mücadele Edilmelidir?

    Terörizmle mücadele edebilmek için öncelikle, terörü meydana getiren unsurların tarihsel gelişim sürecini, çeşitlerini, oluşumundaki, hukuki ve yapısal sürece dâhil alt yapısını, etnik, psikolojik nedenleri ve sosyolojik unsurları ile dini, politik etmenlerini çok iyi bilmeli ve analiz edebilmeliyiz.  Teröristlerin terör oluşturmaya yönelik operasyon sürecini, senaryosunu kimlerin oluşturup, kurguladığını, terör örgütlerini kimlerin silahlandırdığını, terörü kimlerin neden, nasıl ve ne için destekleyip, finanse ettiğini, terörle mücadeleye yönelik uluslararası ortak taktik ve stratejilerin neler olduğu çok iyi araştırılmalı ve analiz edilip, belirlenmelidir. Terör örgütüne akan maddi, manevi ve insan kaynaklarının kesilip, önlenebilmesi için teröre yönelik istihbarat alt yapısı ve istihbaratın başarıya yürütülebilmesi için devletler tarafından her konuda hukuki, maddi ve manevi destek sağlanmalıdır. Hükümetler terör suçlarının önlenmesi, engellenmesi ve terörle başarılı bir şekilde mücadele edilebilmesi konusunda kararlı, tutarlı ve cesur önlemler almalıdır. Toplumda istikrar ve güvenliği sağlamak için halkın terörle mücadeleye yönelik isteği, desteği ve kararlılığı olmalıdır. Bir ülkeye hukuksal ve vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes başta istihbarat kaynakları olmak üzere teröre karşı tek yumruk olup, her yönüyle devlet güçlerini desteklemelidir. Ne amaca hizmet ederse etsin terörün doğru bir yaklaşım tarzı olmadığını başta okullarda çocuklar öğrenmeli, bilmeli, terör konusunda eğitimciler, akademisyenler ve aydınlar sosyal medyada, okullarda, televizyonlarda kısa filmlerle, kamu spotlarıyla, tiyatro oyunlarıyla ve camilerde vaazlarla akla gelebilecek her ortamda vatandaş geliştirilmeli, bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Devlet teröre karşı halkın desteğini sonuna kadar almalı, terör karşısında topyekûn bir ülke olarak dik durulabilmeli ve terörü yok etmeye yönelik özel politika, strateji ve programlar geliştirilmelidir. Terörizm, insanlığı ve uygarlığı çökertmek isteyen baskıcı bir uygulamadır. Terör uluslararası bütün toplumların ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır. Yıllar boyunca birçok ülke terörizme karşı kendi özel ve hukuki koşullarına göre, tek başına mücadeleler yapmış ve çabalar sarf etmiştir. Ülkemiz başta olmak üzere birçok ülke terörizmle mücadele konusunda çok büyük ilerlemeler kaydetmiş buna rağmen hiç bir ülke tek başına tam bir başarı sağlayamamıştır. Bu nedenle Uluslararası toplum terörizme karşı mücadele etmek ve terörü ortadan kaldırmak adına ortak amaç ve çıkar birliği ile hareket etmeyi öğrenebilmelidir. Dünya ülkeleri, terörle mücadele birliği kurarak, teröre karşı hep beraber, birlikte mücadele etmeli, terörizmin önlenmesi ve terörizmle mücadele edilmesine yönelik koşulların ele alınmasına, uygulanmasına birlikte oluşturulacak ve bir çatı altında hareket edilecek dünya terörle mücadele konseyince karar vermelidir. Ulusal çapta ise terörle mücadele edebilmemiz için vatandaşlarımızın terörle mücadeleye yönelik daha duyarlı davranmalarını sağlamak ve farkındalığının artırılması için Alo 140 terör ihbar hattının bilinirliği ve kullanımı daha da etkinleştirilmelidir. Bu birimlere halkın doğrudan ihbar ve istihbarat vermesi sağlanmalıdır.

Sonuç Olarak 

    Terörizmi engellemek ya da en aza indirmek adına ulusal, uluslararası güvenlik ve savunma stratejileri geliştirilmelidir. Ancak hala ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde terörizmin önlenmesi, engellenmesi karşısında çaresiz kalınmakta ve hala terör nedeniyle her gün bir yerlerde birçok insan hayatını kaybetmekte, çeşitli uzuvlarını kaybederek sakat kalmaktadır. Terör nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın hukuken tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. Teröre yönelik olarak yaşanan her türlü mağduriyetin devlet tarafından karşılanmasının uygun olup, olmadığının tespiti için terör konusunda uzman hukukçulardan destek alınmalıdır.

Saygılarımla

Ali Aşılı

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”