Apartman ve Site Yönetimi

Örnek Site Genel Kurul Kararı

Örnek Site Genel Kurul Kararı

KMK m.30/1: “Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.” 11. KMK m.30/2: “Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır.   

Site/Apartman Yönetmeliği

Site/Apartman Yönetmeliği

İnsanların toplu şekilde yaşadıkları sitelerde yürütülmesi gereken hizmetlerin çerçevesinin ve kanuni dayanağının yer aldığı site yönetmeliği, aynı zamanda site yönetimlerinin hak, görev, yetki ve sorumluluklarını da içermektedir.

Kapıcı Yönetmeliği

Kapıcı Yönetmeliği

Apartman Görevlisi (Kapıcı); Kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin, müştemilatının temizliğini yapmak ve temiz bulundurmak, ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak ve nezaret etmek, çöpleri toplamak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapan çalışandır.

Kapıcı Sözleşmesi

Kapıcı Sözleşmesi

Kapıcısı olan taşınmazlarda, kapıcının hangi koşullarda, ne kadar maaş ile çalışacağının net bir şekilde belirlenmesi ve bunun resmi bir belgeye dökülmesi gerekiyor. Resmi bir belge niteliği taşıyan bu belgeye kapıcı iş sözleşmesi denir.

Site ve Apartman Yöneticilerinin Yıllık Periyodik İş Planı

Site ve Apartman Yöneticilerinin Yıllık Periyodik İş Planı

Para toplanması, ödemelerin yapılması-hesapların takibi-makbuzların yazılması-ödemeyenlerin icra takibi, İSG tedbirleri ve sağlık ve güvenlik tedbirleri gibi konular zaten yöneticinin takip ve kontrolünde olması gereken doğal görevlerinden olduğu için aşağıda yazılmamıştır. 

Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kat mülkiyeti, inşaatı tamamlanmış bir taşınmazın bölümlerinin hangi amaçla kullanılacağına dair bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkı veren bir ispat belgesidir. Bir taşınmazın bağımsız bölümleri daire, ofis, iş yeri, mağaza, depo gibi amaçlarla kullanılabilir.

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”