Alkollü Mekan Güvenliği

Alkollü Mekan Güvenliği

Her alanda güvenliğe dair alınan önlemler öncelikle insanları, diğer canlıları ve tesisleri tehdit, risk ve tehlikelerden korumak içindir.

     Ülkemizin birçok yerinde, özellikle turizm bölgeleri başta olmak üzere alkol satış izni bulunan restoran, kulüp, bar ve benzeri mekanları güzel bir yemek ve canlı müzik eşliğinde eğlenmek için tercih eden müşteriler akşam yemeklerinin yanı sıra alkollü içeceklerde tüketmektedirler. Özellikle gece kulüpleri ve barlarda eğlencenin dozu arttıkça alkol tüketimi de buna paralel olarak artmaktadır. Bu ve benzeri yerlerde meydana gelebilecek birçok risk ve güvenlik tehdidi bulunmaktadır. Alkollü içecek tüketimi serbest olan işletmelerde olası suçları önlemenin en iyi yöntemlerinden biride özel güvenlik personeli istihdam etmektir. Ancak müşterilerin alkol tüketme eğilimlerinden dolayı alkollü mekanlarda görev yapan özel güvenlik personeli görülebilir ve dikkat çekici olmalıdır.

Güvenlik Personeli Seçimi, Görevi ve Özellikleri

     Alkollü mekanlar özellikle yeni bir yıla girerken, özel, genel ve yaz tatilleri başta olmak üzere Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri müşteri yönünden çok kalabalık olmaktadır. Buraların kalabalık oluşundan istifade etmek isteyen suç şebekeleri, terör örgütleri ve hırsızlar genellikle yapacakları, saldırı, sabotaj ve eylemlerini bu ve benzeri günlerin gecesinde yapmaktadırlar.  Alkollü mekanlarda çalışan özel güvenlik personeli genellikle fedai ve bodyguard olarak adlandırılmaktadır. Alkollü mekanlarda çalışan özel güvenlik personelinin görevi öncelikle işletmeye gelen müşterileri, çalışanları, mekan sahibini ve işletmeyi korumaktır. Alkollü mekanlarda görev yapacak olan özel güvenlik personelinin işe alınma ve personel seçimi sürecinde alkol tüketimi yapılan işletmelerin içerisinde, müşterilerin alkol alması sonrasında yaşayabilecekleri tartışma, kavga, saldırı, silahlı saldırı, taciz ve benzeri durumları, yaşanan ve yaşanacak olayları profesyonel bir şekilde sonlandırabilecek tarzda profesyonel özel güvenlik görevlileri tercih edilmelidir. Yine alkollü mekanlarda istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri, insan ilişkileri konusunda yetenekli, olası bir kavgayı hissedip, önleyebilen ve bu işin tekniğini bilen çıkan kavgayı büyümeden, en ufak bir tartışmada, müdahale edip, tarafları yatıştırabilen, hiç kimseyi üzmeden olayı sonlandırabilecek tarzda kendini yetiştirmiş, konusunda deneyimli, uzmanlaşmış ve profesyonel özel güvenlikçiler olmalıdır.

Eğitim

      Eğitim sürdürülebilir olmalı ve eğitimlere aksatılmadan devam edilmelidir. Güvenlik eğitimleri kapsamında muhakkak tüm güvenlik biriminin eğitimlere katılımı sağlanmalıdır. Eğitim bir ağacı sulamak gibidir. Ağacı sulamazsanız ağaç ne kadar güzel, endamlı ve büyük olsa da, susuz kalan ağaç kurumaya mahkumdur.

Denetimler

      Güvenliğe dair denetimlere aksatılmadan devam edilmeli, personelin kanun ve prosedürlere uygun çalışması sağlanmalıdır. İtimat kontrole, kontrolde itimada mani değildir. Elbette ki bir insana duyulan güveni o insana ne kadar çok hissettirirseniz, o kişide sizin güveninize o kadar layık olmaya çalışacaktır. Ancak iş yaşantısında profesyonellik gereği ne kadar güvenirseniz güvenin denetimler asla aksatılmamalıdır. Denetimlerin güvenlik işinin doğası gereği olduğu asla unutulmamalıdır.

Alkollü Mekanlarda

     Günümüzde özel güvenlik mesleği çeşitli uzmanlık dallarına ayrılmaya başlamıştır. Alkollü mekan güvenliği de uzmanlık ve tecrübe gerektiren özel güvenlik branşlardan biridir. Alkollü mekânlarda güvenlik noktalarının dağılımı özellikle bar dış güvenliği ve bar iç güvenliği olarak teçhiz edilmelidir. Bar dış güvenliği, alkollü mekanın girişinde teçhiz edilmeli ve mekanın büyüklüğü oranında yeteri kadar özel güvenlik görevlisi istihdam edilmelidir. Bar iç güvenliğinin ise mekanın içinde devriye şeklinde yada belirli noktalarda müşterileri rahatsız etmeyecek şekilde müşterilere güvende olduklarını hissettirecek bir tarzda duruşları ve kıyafetleriyle görülebilir ve güven verici olmalılardır. Alkollü mekanlarda yapılacak etkinlikler nedeniyle oluşan kalabalık insan gurupları başta olmak üzere, diğer canlılar ve mekânlar, terör örgütleri, saldırganlar ile kötü niyetli kişilerin cazibe merkezleri haline dönüşebilmektedir. Alkollü mekanların güvenliğini sağlayan firma ya da kişiler, alınması gereken güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu iyi araştırmalı, ön görmeli ve gerekli olan her tür tedbiri almaya özen göstermelidir. Alkollü mekanlarda görevli güvenlik yöneticisi olası riskleri araştırmalı, tanımlamalı, riskler ve alınacak güvenlik tedbirlerine yönelik olarak güvenlik planları hazırlamalı, oluşabilecek riskleri en aza indirgenmesi yönünde personelinin hazırlıklı olmasını sağlamalıdır. Olası bir terör saldırısı, silahlı saldırı ve benzeri durumlarda genel kolluk birimlerine ve yerel makamlara bilgi verilmeli, genel kolluk birimleri ile ilişkiler sıkı tutulmalıdır. Daha önce yaşanmış olan her olay, güvenliğe dair bir ders niteliğindedir. Olaylar sonucunda yaşanılanlardan çıkarılan dersler asla göz ardı edilmemelidir.

Alkollü Mekanlara Yönelik Kanunlar

     5188 sayılı özel güvenlik hizmetleri kanununun 8. maddesine göre, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmamalıdır. Denilmektedir. 2005/9207 Sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin ikinci bölüm Ortak hükümler ve iş yerlerinde aranacak genel şartlar kısmı a) maddesine göre de İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir.

Alkollü Mekanlarda Yaşanması Muhtemel Sorunlar

     Alkollü mekanlarda çıkacak bir yangın nedeniyle çalışan personeller ile müşterilerin ölüm ve yaralanma olasılığı bulunmaktadır. Konunun uzmanlarınca alkollü mekanlarda yaşanabilecek yangın ve yangın riskleri konusu göz ardı edilmeden etkin bir şekilde ele alınması gereken çok önemli bir konudur. Olası bir yangında mekanda bulunan çalışanlar ile müşterilerin güvenli bir şekilde tahliyesi için uygun iş sağlığı ve güvenliği politika ve prosedürleri kanunlar nezdinde oluşturulmalı, uygulanmalı ve denetlenmelidir. Güvenlik görevlileri alkollü mekanlarda her daim duyarlı ve uyanık davranarak savunmasız kalan insanlar ile mekânların zarar görmesini engellemek için çalışmalı çaba sarf etmelidir. Alkollü mekanlarda çalışan tüm personelin çalışma saatleri boyunca alkollü içecek tüketmesi yasaklanmalıdır.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Alkollü Mekanlarda Yaşanması Muhtemel Sorunlar

     Yaşanan olaylar ve kavgalar nedeniyle, özel güvenlik görevlilerinin yaralanması, hayatını kaybetmesi, yada görevlerinin bitiminde üniformasını çıkartıp evine giderken, kendilerini koruyacak hiç bir silah ve yaptırımı gücü bulunmadığı için yapmış oldukları görev nedeniyle uyarıda bulunduğu bazı şahıslar, alkolünde etkisiyle yaşanılan güvenliğe dair konuları kişiselleştirip özel güvenlik görevlilerini tehdit, darp ve gasp edebilirler. Bu nedenle ilgili kanun gereği devlet, kanun koyucu ve işverenler personeli korumak adına çeşitli tedbirler almak zorundadır.

    Sonuç olarak görev yapmış olduğumuz alanlarda önceliğimiz özel güvenlik hizmeti verilen mekanın güvenliğini sağlamak olmalıdır. Bunun içinde özel güvenlik yasası başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği prosedür ve talimatları ile iş sağlığı güvenliği hukuku, ergonomi, acil durum, yangına müdahale ve benzeri her nevi yaşanması muhtemel olaylara yönelik müdahalelere ilişkin hukuki talimat ve prosedürler personele iyi bir şekilde öğretilmeli, yetiştirmeli ve personel bilgilendirilmelidir.

Saygılarımla

Ali Aşılı

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”