Özel Güvenlik

Güvenlik Risk Danışmanlığı

Güvenlik Risk Danışmanlığı

Risk yönetimi, potansiyel tehlike, tehdit ve risklerin sınıflandırılarak, değerlendirilmesine olanak veren bir ekip çalışması sürecidir.

Güvenlik Sektöründe Beden Dili Kullanımı

Güvenlik Sektöründe Beden Dili Kullanımı

Özel güvenlik sektöründe beden dilini iyi kullanmak mesleki gelişim ve kariyer hedefleri noktasında çok önemlidir. 

Hastanelerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Hastanelerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Hastaların İlmi usullerle doktor nezaretinde tedavi edildiği işletmelere hastane denilmektedir.

Alkollü Mekan Güvenliği

Alkollü Mekan Güvenliği

Her alanda güvenliğe dair alınan önlemler öncelikle insanları, diğer canlıları ve tesisleri tehdit, risk ve tehlikelerden korumak içindir.

Özel Güvenlik Sektöründe Ekip Çalışması

Özel Güvenlik Sektöründe Ekip Çalışması

Ortak menfaatler, değerler çerçevesinde, belirlenmiş sürelerde bir amacın yerine getirilmesi veya bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan gurubuna ekip denilmektedir. 

Şantiyelerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Şantiyelerde Özel Güvenlik Hizmetleri

İnşaatlarda kullanılacak çeşitli yapım üretim, depolama, tamir ve bakım tesisleri ile tüm çalışanların gerektiğinde yeme ve yatma ihtiyaçlarını da karşılayacak yapılara şantiye denir.

Etkinlik Güvenliği

Etkinlik Güvenliği

Ülkemizde Özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği başta olmak üzere, diğer kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde koruma ve güvenlik görevinin icrasını yerine getirirken özel güvenliğe dair kanunların eksikliği ve yetersizliği nedeniyle bir hayli zorlanmaktadırlar.

Özel Güvenlik Sektöründe Kariyer Basamakları

Özel Güvenlik Sektöründe Kariyer Basamakları

Özel Güvenlik Sektöründe kariyer basamakları nelerdir?

Fabrika ve Tesislerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Fabrika ve Tesislerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Fabrikalar, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş olan İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç gereçler vasıtasıyla işlenerek tüketime hazır duruma getirilen sanayi tesislerdir.

Güvenlik Sektöründe Kadın Çalışanlar ve Ayrımcılık

Güvenlik Sektöründe Kadın Çalışanlar ve Ayrımcılık

Eşit işe eşit hak ve imkânlar sunmak ve kanunlarla eşitliği desteklemek insan olabilmenin ve insanlığın geleceğini koruyabilmenin en önemli koşuldur.

Yakın Koruma Hizmetleri

Yakın Koruma Hizmetleri

Koruma Nedir? Sözlükte Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi, koruma görevlisi olarak geçmektedir. 

Alışveriş Merkezlerinde Özel Güvenlik Hizmeti

Alışveriş Merkezlerinde Özel Güvenlik Hizmeti

Büyük ölçekli binalarda bulunan ticaret merkezlerine Alışveriş Merkezi denilmektedir. Halk arasında kısaca AVM olarak adlandırılmaktadır.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Savaş ve Özel Operasyonlarda Kullanılması

Özel Güvenlik Görevlilerinin Savaş ve Özel Operasyonlarda Kullanılması

Son dönemde ABD başta olmak üzere artık birçok ülke askeri ve benzeri özel operasyonlarını özel güvenlik şirketlerine yaptırmaktadır.

Okullarda Özel Güvenlik Hizmetleri

Okullarda Özel Güvenlik Hizmetleri

Okul, Sözlükte, okuyup yazma öğretiminden başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye değin çeşitli derecede toplu öğretimin yapıldığı, verildiği yerler. Olarak açıklanmıştır.

Güvenliğe Dair Bazı Kavramlar

Güvenliğe Dair Bazı Kavramlar

Güvenlik hizmetlerine dair bazı özel kavramlar nelerdir?

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”