4857 sayılı İş Kanunu

Çalışma hayatını düzenleyen yasalar geniş bir mevzuat bütünüdür ve bunlarla ilgili uyuşmazlıklarda sonucun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak yüksek uzmanlık gerektiren bir konudur. 4857 Sayılı Kanun tüm sektörlerde iş veren ve iş görenleri ilgilendiren bir yasadır.